Växla pengar på Myntbanan

procent

Ämne: Matematik för årskurs 2–4

Ni behöver: Demopengar med magnet, de bifogade kopieringsunderlagen Spelregler till Myntbanan och Spelplan Myntbanan
(ur Pengatärningen Tips, idéer och spel), Pengatärning, spelpjäser, mynt och sedlar.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp ett antal demopengar längst ner på whiteboardtavlan. Sätt sedan upp en hundralapp, mitt på whiteboardtavlan. Fråga eleverna: om ni köper något för 5 kronor, hur växlar ni pengarna? Låt en elev komma fram och växla med demopengarna. Gör många växlingsuppgifter med både addition och subtraktion, så att eleverna känner sig säkra på att växla pengar.

2. Förklara spelreglerna till Myntbanan för eleverna.

3. Nu är det dags att spela! Dela in eleverna i par. Dela ut kopieringsunderlaget Spelplan Myntbanan, en pengatärning, 2 spelpjäser,
2 hundralappar, 4 femtiolappar, 8 tjugolappar och blandade mynt, till varje par.

4. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.