Träna tiokamrater

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs F–3

Du behöver: Spelkort och (eventuellt) miniräknare för att kontrollera svaren 

Använd följande kort: Samtliga äss (1:or), 2:or, 3:or, 4:or, 5:or, 6:or, 7:or, 8:or och 9:or

Lektionstid: ca 20 minuter

Lektionsplanering:

1. Dela in eleverna i par och dela ut en kortlek till varje par. Eleverna ska plocka ut alla äss (1:or), 2:or, 3:or, 4:or, 5:or, 6:or, 7:or, 8:or och 9:or. Sedan ska de blanda korten.

2. En elev i varje par tar korten och vänder upp ett kort åt gången. Den andre eleven ska nu tala om vilket tal som är tiokamrat till det tal som kortet visar. Eleven som vänder upp korten kontrollerar svaret med miniräknare (om det behövs).

3. Byt roll i paren. Blanda korten och spela igen.

4. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

I vårt kopieringsunderlag Huvudräkning med spelkort finns många fler övningar för att träna huvudräkning i alla fyra räknesätten.Spelkort
beta-4343
30,00 SEK