Träna taluppfattning på tallinjen

årskurs 4-6


Ämne: Matematik för årskurs 1–3

Tränar: Taluppfattning 0–100

Förberedelser: Ta fram Magnettejp eller klipp 3 cm breda remsor av Magnetpapper. Under lektionen används tejpen eller remsorna för att dölja ett tal eller ett avgränsat område på tallinjen.

Ni behöver: Magnetisk tallinje 0–100 fäst på whiteboard.

Till varje elev: Tallinje Bänk 0–100, skrivtavla, whiteboardpenna och räknehäfte.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp den magnetiska tallinjen 0–100 på whiteboarden.

2. Samtala om talen 0–100.
Exempelvis: Hoppa 5, 10, 15 ... Var är talet 47? Vad är 10 mer än 35? Vad är 5 mindre än 65? Vad är hälften av 20?

3. Dölj ett tal på tallinjen. Låt eleverna skriva talet på sina skrivtavlor. Upprepa övningen flera gånger.

4. Dölj ett avgränsat område av tal på tallinjen.
Fråga eleverna: Var ska vi skriva 20? Var ska vi skriva 73? Skriv och markera talen på tallinjen. Upprepa övningen flera gånger.

5. Fråga eleverna: Vad är 5 mer än 33? Vad är 4 mindre än 72? osv. Låt eleverna skriva svaren på sin skrivtavla.

6. Dela ut Tallinje bänk 0–100 till eleverna.

7. Låt eleverna arbeta i par, och ställa frågor inom talområdet 0–100, till varandra.
Exempelvis: Vad blir 10 + 8? Vad blir 45 – 6? Vad är dubbelt så mycket som 30? Vad är 10 mindre än 80?
Skriv taluppgifterna och svaren i ett räknehäfte.

8. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.