Tärningskul Talområde 0-20

procent

Ämne: Matematik för årskurs 1–3

Ni behöver: De bifogade kopieringsunderlagen Spelregler Fyll i upp till 20 och Spelplan Fyll i upp till 20 (ur Tärningskul), tiosidiga tärningar, tjugosidiga tärningar och färgpennor.

Lektionstid: ca 30 minuter

Lektionsplanering:

1. Skriv, på whiteboardtavlan, många taluppgifter med addition och subtraktion i talområdet 0–20.
Till exempel 10 + 4, 12 – 6, 8 + 5, 14 – 6, osv. Låt eleverna tillsammans lösa taluppgifterna.

2. Förklara spelreglerna till Fyll i upp till 20 för eleverna. Kontrollera att alla eleverna har förstått spelreglerna.

3. Nu är det dags att spela! Dela in eleverna i par. Dela ut kopieringsunderlaget Spelplan Fyll i upp till 20, en tiosidig och en tjugosidig tärning, till varje par. Eleverna ska färglägga med färgpennor.

4. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.
Tärningskul
beta-3033
310,00 SEK