Taluppfattning talområde 1-100

procent

Ämne: Matematik för årskurs 2–3

Ni behöver: Hundratavla med talkort 1–100

Förberedelser: Sätt i talkorten, 1–100, med den vita sidan framåt

Till varje elev: Skrivtavla 1–100, whiteboardpenna och räknehäfte

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp Hundratavlan på väggen.

2. Samtala om talen 1–100 och visa på Hundratavlan. Exempelvis: Var är talet 57? Hoppa 5, 10, 15 ... Vad är 10 mer än 35? Vad är 5 mindre än 65?

3. Dela ut en Skrivtavla 1–100 och en whiteboardpenna till varje elev.

4. Plocka bort ett tal på hundratavlan. Låt eleverna ringa in talet på sina skrivtavlor. Upprepa liknande övningar flera gånger.

5. Fråga eleverna: Vad är 10 mer än 24? Skriv taluppgiften 24 + 10 på tavlan. Vad är 4 mindre än 72? Skriv taluppgiften 72 – 4 på tavlan. Vad är 20 mer än 55? Skriv taluppgiften 55 + 20 på tavlan. Låt eleverna ringa in svaren på sina skrivtavlor och skriva taluppgifterna i sina räknehäften. Upprepa liknande övningar flera gånger.

6. Låt eleverna arbeta parvis och ställa frågor inom talområdet 1–100, till varandra. Exempelvis: Vad blir 20 + 7? Vad blir 56 – 8? Vad är 10 mindre än 70? De ska skriva taluppgifterna och svaren i sina räknehäften.

7. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

Hundratavlan
beta-1465
295,00 SEK