Subtraktion i talområde 0–12

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs 1–3

Ni behöver: Spelkort, miniräknare, papper och penna

Instruktioner: Tala om för eleverna att äss är 1, kung är 13, dam är 12 och knekt är 11

Lektionstid: ca 30 minuter

Lektionsplanering:

1. Dela in eleverna i grupper om tre. Dela ut en kortlek, en miniräknare, papper och penna till varje grupp.

2. En elev i varje grupp, som eventuellt har en miniräknare, är domare. Domaren blandar korten och lägger upp de två översta korten, så att de båda andra eleverna kan se dem samtidigt. Eleverna ska subtrahera det lägsta talet från det högsta talet. Den elev som först säger det riktiga svaret, domaren kontrollerar svaret, vinner så många poäng som differensen var. Skriv protokoll. Först till 100 poäng vinner.

3. Byt roller i grupperna så att alla får vara domare. Blanda korten och spela igen.

4. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

I vårt kopieringsunderlag Huvudräkning med spelkort finns många fler övningar för att träna huvudräkning i alla fyra räknesätten.

Spelkort
beta-4343
30,00 SEK