Skrivträning med sekvenskort

tallinjelektion


Ämne: Svenska för årskurs 2–3

Syfte/Tränar: Tala, skriva, läsa och berätta med bildstöd

Ni behöver: Magnetiska sekvenskort (till exempel beta-1473) och whiteboard

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Välj ut en serie med magnetiska sekvenskort.

2. Diskutera tillsammans i vilken ordning sekvenskorten ska placeras på whiteboarden.

3. Samtala om sekvenskorten.

4. Samla ord, gemensamt, och skriv orden på whiteboarden.

5. Eleverna ska nu skriva meningar och/eller en berättelse till sekvenskorten, i sina skrivhäften.

6. Låt några elever läsa upp sina berättelser för klassen.

7. Vad händer sedan? Avsluta eventuellt med att eleverna får fortsätta sekvensen genom att rita och färglägga ytterligare bilder.

8. Utmaning! Skriv en gemensam mening till sekvenskorten där alla ord börjar på samma bokstav, till exempel B. Bolltokige busige Bertil Bengtsson bäddar bäst.

9. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.