Skriv en berättelse

lasgrodanlektion


Ämne: Svenska för årskurs 3–4

Ni behöver: Det bifogade kopieringsunderlaget Trollskogen (ur Bland berättelsebilder) och skrivhäfte eller projektbok.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Kopiera Trollskogen till A3-format eller använd en projektor för att visa på whiteboardtavlan. Använd sidan 3 som inspiration till lektionen. Den innehåller förslag på rubrik, ordsamling och hjälpfrågor. Samtala om bilden tillsammans.

2. Samla ord tillsammans om bilden. Skriv orden på whiteboardtavlan så att eleverna får en ordbank. Den är bra att hämta ord ifrån när de ska skriva sina berättelser.

3. Samtala om berättelsens olika delar: rubrik, inledning, händelser och avslutning. Skriv på whiteboardtavlan.

4. Dela ut kopieringsunderlaget Trollskogen till eleverna.

5. Låt eleverna skriva sina berättelser. Antingen efter siffrorna eller att de sätter ut sina egna siffror, i den ordning som de önskar.

6. Eleverna ska färglägga bilden, klippa ut den och limma in den i sitt skrivhäfte eller sin projektbok. De ska skriva en rubrik till sin berättelse.

7. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.