Räkna med procent

procent

Ämne: Matematik för årskurs 4–5

Ni behöver: Bråk- och procentcirklar magnetiska, Centikuber och Centikuben Tips och idéer

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Använd de magnetiska bråk- och procentcirklarna. Blanda och sätt upp, en av varje procentcirkelbit, på whiteboardtavlan. Tillsammans ska ni nu storleksordna procenttalen, från 100 % ner till 8 1/3 %. Diskutera och jämför de olika procentdelarna.

2. Bygg tillsammans ihop 100 % på olika sätt, på whiteboardtavlan. T.ex. 25 % + 25 % + 50 % = 100 %. Skriv procenttalen på tavlan. Jämför och diskutera. Upprepa övningen flera gånger, med olika procentdelar.

3. Ta fram 20 centikuber: 5 gula, 5 röda och 10 blå. Bygg en rektangel. Fråga eleverna hur många procent av rektangeln som är gul, röd respektive blå. Upprepa övningen.

4. Låt eleverna arbeta enskilt eller parvis. Dela ut centikuber och kopieringsunderlaget Procent 1 till eleverna. Kopieringsunderlaget finns på sidan 2 och är hämtat ur: Centikuben Tips och idéer.

5. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.