Positionssystemet talområde 0-999

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs 3–4

Tränar: Ental, tiotal och hundratal i positionssystemet.

Ni behöver: Positionspaketet magnetiskt, Talkort magnetiska och whiteboard samt Positionspaketet.

Till varje elev: Positionstärningar och räknehäfte.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Prata om begreppen ental, tiotal och hundratal.
Hur många ental går det på ett tiotal? Hur många tiotal går det på ett hundratal?

2. Sätt upp till exempel talet 245, med det magnetiska positionspaketet, på whiteboarden.

3.a) Samtala om talet. Exempelvis: Hur många hundratal, tiotal, ental, är det? Vilket tal blir det?
Sätt upp talet 245, med de magnetiska talkorten, under det magnetiska positionspaketet.
Först som 200, 40 och 5. Sätt sedan ”ihop” talet, med talkorten ovanpå varandra (Se bild 3.a nedan).

b) Upprepa övningen med flera olika tal.

c) Låt några elever sätta upp olika tal och fråga sina kamrater vad det står för tal.

4. Gör tre stationer med positionspaketet och positionstärningar (ental, tiotal och hundratal). Låt två elever per station arbeta med att slå de tre tärningarna, en gång i taget, och lägga upp talet med positionspaketet (Se bild 4 nedan). Skriv talet i ett räknehäfte. Efter tio tal byter eleverna med två andra elever, så att alla i klassen får göra denna uppgift. Har du fler positionspaket, kan du ha fler arbetsstationer. Ett Positionspaket räcker till tre stationer.

5. Låt resten av eleverna arbeta parvis med att slå positionstärningar (ental, tiotal och hundratal) och skriva talen i ett räknehäfte.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.