Multiplikation med tärningar

procent

Ämne: Matematik för årskurs 4–5

Passar: Halvklass eller att arbeta med i stationer

Ni behöver: Multiplikationstärningar och kopieringsunderlag Multiplikationstabellen

Lektionstid: ca 30 minuter

Lektionsplanering:
1. Visa Multiplikationstärningarna för eleverna och berätta att det magiska ögat betyder att de får välja vilket tal de vill
mellan 0 och 10.

2. Dela in eleverna i grupper om fyra. Dela ut två Multiplikationstärningar, fyra kopieringsunderlag och fyra färgpennor till varje grupp.

3. En av eleverna slår de två tärningarna och färglägger en ruta på sin Multiplikationstabell med produkten av talen. Tärningarna visar t.ex. 7 och 3, vilket innebär att en av rutorna med 21 färgläggs. Nästa spelare gör samma sak. Spelaren som först har färglagt en hel rad, lodrätt eller vågrätt, vinner.

4. Alternativ: Sätt en Time Timer på whiteboardtavlan och ställ in den på t.ex. 15 minuter. Klara, färdiga, gå! Spela på samma sätt och i samma grupper som tidigare. Vinner gör den elev som räknar ut flest produkter och samtidigt färglägger flest rutor på den bestämda tiden.

5. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

Tips: Fler förslag finns i Lärarhandledningen till Multiplikationstärningar.