Multiplikation med räknebrickor

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs 2-4

Ni behöver: Magnetiska räknebrickor

Lektionstid: ca 30 minuter.

Lektionsplanering:

1. Lägg samtliga magnetiska räknebrickor i en hög, med samma färg uppåt, en bit från whiteboardtavlan.

2. Skriv multiplikationen 3 · 4 på whiteboardtavlan.

3. Be en elev att komma fram och hjälpa till. Eleven ska gå till räknebrickorna och ta fyra, som hen ger dig och som du sätter upp på whiteboardtavlan. Eleven får gå en gång till och ge dig fyra räknebrickor, som du sätter upp under de fyra som redan sitter på whiteboardtavlan. Upprepa detta en gång till så att eleven gått tre gånger och tagit fyra räknebrickor varje gång. Detta motsvarar multiplikationen 3 · 4.


4. Eleven konstaterar att 3 · 4 = 12. Räknebrickorna sitter så här på whiteboardtavlan.  

3x4

5. Gör på liknande sätt med 4 · 3. Låt en elev gå fyra gånger och ta tre magnetiska räknebrickor varje gång.
Konstatera att produkten även denna gång blir 12, men att bilden ser lite annorlunda ut.

4x36. Eleverna har nu fått förståelse för att 4 · 3 och 3 · 4 ger samma produkt.

7. Upprepa övningen flera gånger med andra multiplikationer.

8. Extra! En kul multiplikation är 3 · 0. Be eleven att gå tre gånger, men hen får inte ta någon räknebricka varje gång. Eller ta tre räknebrickor och inte komma fram med dem, alltså 0 · 3. Efter detta skriver aldrig eleverna att 3 · 0 = 3 eller 0 · 3 = 3.

9. Låt eleverna arbeta parvis med multiplikation och använda räknebrickor eller counters.

10. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.