Mönster med Multikuber

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs F-2

Ni behöver: Multikuber, kopieringsunderlag (se sid 2) och färgpennor.

Lektionstid: ca 30 minuter.

Lektionsplanering:

1. Dela in eleverna i par. Dela ut Multikuber, kopieringsunderlag och färgpennor till varje par.

2.a) Varje par ska lägga ett mönster där varannan kub är blå och varannan är röd.
2.b) Låt eleverna beskriva mönstret.
2.c) Sedan ska eleverna färglägga mönstret på sina kopieringsunderlag.

3. Upprepa övningen flera gånger med andra färger och mönster.

4. Därefter ska eleverna bygga egna mönster där kamraten ska försöka lista ut och bygga fortsättningen.

Utmaning
5.a) Låt eleverna lägga följande mönster: 1 svart, 1 gul, 1 svart, 2 gula, 1 svart, 3 gula.
5.b) Eleverna ska nu fortsätta att lägga mönstret.
5.c) Sedan ska eleverna färglägga mönstret på kopieringsunderlaget.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.