Mattehuset Talområde 0-10

lasgrodanlektion


Ämne: Matematik för årskurs F–2 

Ni behöver: Mattehuset och de bifogade kopieringsunderlagen Sammanställning av talen 1–10 och Talen 1–10 (ur Mattehuset Tips och idéer).

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt dig bakom Mattehuset, med eleverna samlade framför dig. Berätta: Det bor 10 figurer i Mattehuset. I det ena rummet bor
4 figurer (öppna dörren). Fråga eleverna: Hur många bor i det andra rummet? Upprepa övningen flera gånger med olika taluppgifter från Sammanställning av talen 1–10.

2. Ta fram talkorten från Sammanställning av talen 1–10. Sätt i talkortet med 10 i taket, och 3 och 7 i rummen. Det bor 10 i Mattehuset. I det ena rummet bor 7 (öppna dörren). Fråga eleverna: Hur många bor i det andra rummet? Upprepa övningen många gånger med de olika talkorten.

3. Dela ut kopieringsunderlaget Talen 1–10 till eleverna och låt dem lösa uppgifterna.

4. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.Se filmen med tips om hur du kan använda Mattehuset i undervisningen:

Mattehuset
beta-3930
650,00 SEK