Läsinlärning med Bokstavslådan

lasgrodanlektion


Ämne: Svenska för årskurs F–2

Passar: Halvklass eller mindre grupp elever

Ni behöver: Bokstavslåda och Skrivbräde, Skrivkort 1, projektböcker eller skrivhäften

Lektionstid: ca 30 minuter

Lektionsplanering:

1. Dela in eleverna i par. Dela ut en Bokstavslåda och Skrivkort till varje par.

2. Varje par ska lägga upp tre skrivkort, med bilden uppåt, på skrivbrädet. Sedan ska eleverna bilda orden med bokstavskorten, t.ex. ros. När de bildat de tre orden, vänder de på skrivkorten och rättar.

3. Därefter ska eleverna skriva orden i sina projektböcker eller skrivhäften. Låt dem göra en skissteckning till varje ord.

4. Upprepa övningen med tre andra skrivkort, osv.

5. Låt eleverna välja ett av orden som de har skrivit. Nu ska de bilda en mening, med bokstavskorten, med det valda ordet. Sedan ska de skriva meningen i projektboken eller skrivhäftet.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.
Skrivkort 1
beta-2791
105,00 SEK