Läsgrodan och Läshajen

lasgrodanlektion


Ämne: Svenska för årskurs F–2

Ni behöver: Läsgrodan och/eller Läshajen, projektböcker eller skrivhäften och pennor.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Dela in eleverna i grupper om cirka 4 elever. Dela ut en låda Läsgrodan eller Läshajen till varje grupp.

2. Varje grupp ska lägga ut de 24 ordkorten på bordet. Ljuda och läs orden tillsammans.

3. Spela Läsgrodan eller Läshajen flera gånger, så att eleverna känner sig säkra på orden.

4. Fördela ordkorten till eleverna. Eleverna ska skriva orden de fått i en projektbok eller i ett skrivhäfte. Låt eleverna rita och färglägga bilder till de ord där det passar, till exempel för substantiv och verb.

5. Eleverna ska skriva meningar med orden de har. Byt sedan skrivbok med en kompis, som ska läsa meningarna och rita en bild till varje mening.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

Läsgrodan 1
beta-1091
195,00 SEK
Läsgrodan 2
beta-1092
195,00 SEK
Läsgrodan 3
beta-1093
195,00 SEK
Läshajen 1
beta-1094
195,00 SEK
Läshajen 2
beta-1095
195,00 SEK
Läshajen 3
beta-1096
195,00 SEK