Lär om digital tid

digitaltidlektion

Ämne: Matematik för årskurs 3–5

Ni behöver: Klocka analog–digital stor, skrivtavlor, Klockan kopieringsunderlag och Spelet om klockan

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Ta fram den gula stora analog–digitala klockan. Visa och berätta om att digital tid går från 00.00 till 24.00. Visa sambandet mellan analog och digital tid, med luckorna i digitalfönstren öppna, när du vrider visarna.

2. Stäng luckorna i digitalfönstren. Flytta visarna till halv 10. Vad är den digitala tiden för halv 10? Kontrollera svaret genom att öppna luckorna, 09.30 eller 21.30. Flytta fram visarna 12 timmar för att visa att det finns en annan digital tid för halv 10. Upprepa övningen några gånger, med olika klockslag, så att eleverna förstår att det finns två digitala klockslag för ett analogt klockslag.

3. Dela ut en vit skrivtavla och en whiteboardpenna till varje elev. Ställ klockan på halv 3 på eftermiddagen och låt eleverna skriva den digitala tiden på sina skrivtavlor. Be dem hålla upp skrivtavlorna och kontrollera svaren. Fråga sedan eleverna: Hur skriver ni den digitala tiden för halv 3 på natten? Be dem hålla upp skrivtavlorna och kontrollera svaren. Upprepa övningen flera gånger med olika klockslag för att befästa kunskapen.

4. Dela ut och låt eleverna arbeta med kopieringsunderlaget Digital tid blandade övningar. Kopieringsunderlaget finns på sidan 2, och är hämtat ur: Klockan kopieringsunderlag beta-2060.

5. Träna vidare med Spelet om klockan. Låt eleverna arbeta i par.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.