Lär dig klockan

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs 1–3

Ni behöver: Klocka magnetisk, whiteboard, Minielevklockor och Rätt tid

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp den magnetiska klockan på whiteboarden. Gör så här: Sätt fast visarna mitt på tavlan. Låt båda visarna stå rakt upp. Sätt fast 12:an lite ovanför visarna. Vrid sedan den blå minutvisaren ett helt varv så att den pekar rakt uppåt. Nu visar den röda timvisaren var 1:an ska placeras. Fortsätt på det här sättet tills alla de tolv hela klockslagen är utplacerade. Nu har eleverna fått en mycket bra förståelse för hur klockan är uppbyggd.

2. Samtala om klockan. Fråga eleverna vad de gör vid vissa klockslag. Till exempel: När går ni upp? När börjar skolan? När äter ni lunch? osv. Ställ klockan på respektive klockslag.

3. Ställ frågor till eleverna om vad klockan visar. Vad du börjar med för klockslag är beroende på elevernas förkunskaper.

4. Dela ut en minielevklocka till varje elev eller elevpar.

5. Ange olika klockslag (muntligt eller skriftligt på whiteboarden) och låt eleverna ställa klockan på det klockslaget. Be dem hålla upp minielevklockan och kontrollera svaret.

6. Låt eleverna arbeta i par, och dela ut några kort av Rätt tid till elevparen. Eleverna ska läsa på kortet, ställa sin minielevklocka och rätta genom att vända på kortet.

7. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.