Laborera med tiokompisarna

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs F–1

Tränar: Tiokompisarna

Du behöver: Magnetiska räknebrickor

Till varje elev: Kopieringsunderlag, Tiobrickor och Tiokompisar

Lektionstid: ca 30 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp talet 10, med de röda magnetiska räknebrickor, på whiteboarden.

2. Fråga eleverna om de vet vilka tiokompisarna är?

Gå gemensamt igenom tiokompisarna enligt följande: Sätt upp räknebrickorna, på whiteboarden, efter hand eleverna säger tiokompisarna, t.ex. 1 + 9 (1 röd + 9 blå räknebrickor), 2 + 8, osv.

3. Låt eleverna arbeta i par och använda tiobrickorna. Låt dem bygga talet 10, på de olika sätt som finns på kopieringsunderlaget. Sedan ska eleverna rita och skriva hur de löst uppgifterna, på kopieringsunderlaget.

4. Låt eleverna arbeta i par och använda Tiokompisträdet. En elev skakar trädet, med sidan av trädet som endast visar ett ”fönster” (t.ex. 4 kulor), mot den andra eleven. Nu ska den andra eleven svara på vad tiokompisen till 4 är. Den första eleven vänder på trädet, och ser vi om det var rätt. Upprepa flera gånger. Byt sedan, så att den andra eleven får svara på tiokompisen.

5. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

Tiobrickor
beta-6200
80,00 SEK
Tiokompisar
beta-8670
45,00 SEK