Introduktion av bråktal

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs 3-4

Tränar: Bråktal

Ni behöver: Bråkcirklar stora magnetiska, Bråkskivor (skivan med bråktal), Bråkcirklar med bråktal och Bråkcirklar.

Till eleverna: Bråkcirklar och kopieringsunderlag

Lektionstid: ca 40 minuter.

Lektionsplanering:

1. Använd de magnetiska bråkcirklarna. Blanda och sätt upp, en av varje bråkcirkelbit, på whiteboarden. Tillsammans ska ni nu storleksordna bråktalen, från 1/1 ner till 1/12. Vad heter de olika bråkdelarna? Diskutera och jämför de olika bråkdelarna.

2. Bygg, tillsammans, ihop en hel (1/1) på olika sätt, på whiteboarden.
T.ex. 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1/1. Skriv bråktalen på tavlan. Jämför och diskutera.

3. Samtala om bråktalen. T.ex. Hur kan ni bygga 1/2, på olika sätt? Bygg, tillsammans, på whiteboarden, t.ex. 1/4 + 1/12 + 1/12 + 1/12 = 1/2. Skriv bråktalen på tavlan. Diskutera.

4.a) Låt några elever sätta upp en hel (1/1) och fråga sina kamrater vilka bråktal de använt. Upprepa övningen.

4.b) Låt några elever sätta upp en halv (1/2) och fråga sina kamrater vilka bråktal de använt. Upprepa övningen.

4.c) Låt några elever sätta upp 3/4 och fråga sina kamrater vilka bråktal de använt. Upprepa övningen. Gör samma sak med 4/5, 5/6 osv.

Övning 5 och 6 passar i halvklass, beroende på hur mycket bråkmaterial ni har på skolan.

5. Låt eleverna arbeta parvis, med bråkskivor (skivorna med bråktal) och bråkcirklar. Låt dem på olika sätt bygga en hel (1/1) med bråktal. Eleverna ska rita och skriva hur de löst uppgiften (t.ex. 1/2 + 1/4 + 1/4 =1/1), på kopieringsunderlaget.

6. Utmaning! Låt eleverna arbeta parvis, med bråkskivor (skivorna med bråktal) och bråkcirklar. Låt dem på olika sätt bygga svårare bråktal, t.ex. 7/8. Eleverna ska rita och skriva hur de löst uppgiften (t.ex. 1/2 + 1/4 + 1/8 = 7/8), på kopieringsunderlaget.

7. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.
Bråkskivor
beta-9410
75,00 SEK