Introducera negativa tal

tallinjelektion

Ämne: Matematik för årskurs 4-5

Ni behöver: Magnetisk tallinje blank, Kopieringsunderlag, se sid. 2

Till varje elev: Kopieringsunderlag, se sid. 2

Lektionstid: ca 40 minuter.

Lektionsplanering:

1. Sätt upp Magnetisk tallinje blank på whiteboardtavlan. Skriv ut negativa och positiva tal, −20 till och med +20, med 0 på mitten, på tallinjen.

2. Samtala om positiva och negativa tal och visa på tallinjen. Exempel: Var är talet −20? Var är talet 0? Var är talet +15? Vilket tal pekar jag på nu?

3. Tala om för eleverna att talen ökar åt höger på tallinjen, och att talen minskar åt vänster på tallinjen. Visa subtraktionen 7 − 5 på tallinjen. Starta på 7 och gå 5 steg tillbaka till vänster. Gör fler liknande uppgifter.

4. Skriv 13 − 9 = på tavlan. Räkna tillsammans ut vad talet blir genom att visa på tallinjen. Skriv −9 + 13 = på tavlan. Räkna tillsammans ut vad talet blir genom att visa på tallinjen. Gör fler liknande uppgifter.

5. Dela ut ett kopieringsunderlag till varje elev. Låt eleverna lösa uppgifterna med hjälp av tallinjen som finns på kopieringsunderlaget.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.