Introducera koordinatsystemet

procent

Ämne: Matematik för årskurs 4–6

Ni behöver: Magnetiskt koordinatsystem 0 till 10, det bifogade kopieringsunderlaget Magnetiskt koordinatsystem 0 till 10, Plastficka Clearpocket, whiteboardpennor och mikrofiberdukar.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp Magnetiskt koordinatsystem 0 till 10 på whiteboardtavlan. Samtala tillsammans om koordinatsystemet, hur man anger punkter, x-axel, y-axel och origo.

2. Skriv en punkt på whiteboardtavlan t.ex. (2, 5) och markera den på koordinatsystemet med en magnetknapp. Upprepa övningen flera gånger med olika punkter.

3. Dela ut kopieringsunderlaget Magnetiskt koordinatsystem 0 till 10, plastficka, whiteboardpenna och mikrofiberduk till varje elev. Eleverna ska lägga i kopieringsunderlaget i plastfickan.

4. Skriv en punkt på tavlan t.ex. (4, 6). Varje elev ska nu markera punkten, på sitt koordinatsystem, med en whiteboardpenna. Sedan ska de hålla upp sina koordinatsystem, så att du som lärare kan rätta. Upprepa övningen flera gånger med olika punkter.

5. Dela in eleverna i par. En av eleverna ska markera en punkt på sitt koordinatsystem. Den andre eleven ska skriva punkten t.ex. (7, 3). Upprepa övningen flera gånger. Byt sedan arbetsuppgifter i paret.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

Se filmen med tips om hur du kan använda koordinatsystemet: