Introducera geobrädet

procent

Ämne: Matematik för årskurs 3–5

Ni behöver: De bifogade kopieringsunderlagen Givna former 9 och 10 (ur Geobrädet kopieringsunderlag), Geobräde B och gummiband

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Dela ut kopieringsunderlaget Givna former 9, geobräde och gummiband till varje elev eller elevpar.

2. Uppgift 1: Visa eleverna, på ditt eget geobräde, och förklara för dem vad en ”tio-tvåa” är. Låt sedan eleverna själva göra en ”tio-tvåa” på sina geobräden.

3. Uppgift 2: Visa eleverna, på ditt eget geobräde, och förklara för dem vad en ”tio-fyra” är. Låt sedan eleverna själva göra en ”tio-fyra” på sina geobräden.

4. Uppgift 3: Visa eleverna, på ditt eget geobräde, en ”åtta-etta”. Låt sedan eleverna själva göra en ”åtta-etta” på sina geobräden. Sedan ska eleverna rita ”åtta-ettan” på sina kopieringsunderlag.

5. Uppgift 4: Visa eleverna, på ditt eget geobräde, en ”sex-nolla”. Låt sedan eleverna själva göra en ”sex-nolla” på sina geobräden. Sedan ska eleverna rita ”sex-nollan” på sina kopieringsunderlag.

6. Dela ut kopieringsunderlaget Givna former 10 till eleverna, och låt dem lösa uppgifterna själva.

7. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.

Geobräde B
beta-3105
70,00 SEK