Introducera decimaltal

procent

Ämne: Matematik för årskurs 4–5

Ni behöver: Decimallinje magnetisk, Kopieringsunderlag, se sid 2 och 3

Till varje elev: Kopieringsunderlag, sid 2 och 3

Lektionstid: ca 30 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp Decimallinjen på whiteboardtavlan. Berätta hur varje sträcka mellan heltalen är uppdelad i tio lika stora delar.

2. Markera ett tiondelstreck, till exempel 1,3, och prata med eleverna om vilket tal det representerar. Markera sedan fler tal på decimallinjen och låt eleverna svara på vilka tal de representerar.

3. Fråga eleverna: Var är talet 1,8? Låt en elev komma fram och markera talet. Gör fler liknande uppgifter. Var är talet 3,6?
Var är talet 2,0? Var är talet 2,9?

4. Dela ut ett kopieringsunderlag, sid 2, till varje elev. Låt eleverna skriva vilka decimaltal som är markerade på decimallinjen.

5. Dela ut ett kopieringsunderlag, sid 3, till varje elev. Nu ska eleverna själva sätta ut 12 markeringar på decimallinjen. Sedan ska de byta med en klasskamrat som ska skriva vilka decimaltal som är markerade på decimallinjen.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.