Bråk och procent

procent

Ämne: Matematik för årskurs 4–6

Ni behöver: Bråk- och procentcirklar magnetiska, Centikuber och det bifogade kopieringsunderlaget Bråk och procent (ur Centikuben Tips och idéer)

Förberedelser: Plocka ihop uppsättningar av centikuber som ska användas i punkt 5 nedan. Varje uppsättning ska innehålla: 50 gula, 50 vita, 34 röda, 20 blå och 20 gröna.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Använd de magnetiska bråk- och procentcirklarna. Blanda och sätt upp, en av varje bråkcirkelbit, på whiteboardtavlan. Tillsammans ska ni nu storleksordna bråktalen, från 1/1 ner till 1/12. Diskutera och jämför de olika bråkdelarna.

2. Vänd på bråkcirkelbiten en hel, så att eleverna ser att det står 100 %. Fortsätt på samma sätt med alla bråkcirkelbitarna. Diskutera och jämför bråk med procent.

3. Bygg tillsammans ihop en hel på olika sätt, på whiteboardtavlan. T.ex. 1/4 + 1/2 + 1/4 = 1. Skriv bråktalen på tavlan. Vänd sedan på bråkcirkelbitarna, så att ni ser 25 % + 50 % + 25 % = 100 %. Jämför och diskutera. Upprepa övningen flera gånger, med olika bråk- och procentdelar.

4. Bygg en figur med 1/2 blå, 1/10 gröna, 1/5 gula och 1/5 röda centikuber. Fråga eleverna hur många procent av figuren som är blå, grön, gul respektive röd. Upprepa övningen med egna exempel på figur och antal.

5. Dela in eleverna i grupper. Dela ut centikuber och kopieringsunderlaget Bråk och procent till eleverna.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.