Arbeta med koordinatsystemet

procent

Ämne: Matematik för årskurs 4–6

Ni behöver: Magnetiskt koordinatsystem –10 till +10, det bifogade kopieringsunderlaget Magnetiskt koordinatsystem –10 till +10, Plastficka Clearpocket, whiteboardpennor och mikrofiberdukar.

Lektionstid: ca 40 minuter

Lektionsplanering:

1. Sätt upp Magnetiskt koordinatsystem –10 till +10 på whiteboardtavlan. Samtala tillsammans om koordinatsystemet, x-axel, y-axel, hur man anger punkter, negativa och positiva tal.

2. Skriv en punkt på whiteboardtavlan t.ex. (–2, 5) och markera den på koordinatsystemet med en magnetknapp. Upprepa övningen flera gånger med olika punkter.

3. Dela ut kopieringsunderlaget Magnetiskt koordinatsystem –10 till +10, plastficka, whiteboardpenna och mikrofiberduk till varje elev. Eleverna ska lägga i kopieringsunderlaget i plastfickan.

4. Skriv en punkt på tavlan t.ex. (4, –6). Varje elev ska nu markera punkten på sitt koordinatsystem med en whiteboardpenna. Sedan ska de hålla upp sina koordinatsystem, så att du som lärare kan rätta. Upprepa övningen flera gånger med olika punkter.

5. Dela in eleverna i par. En av eleverna ska markera en punkt på sitt koordinatsystem. Den andre eleven ska skriva punkten t.ex.
(–5, 2). Upprepa övningen flera gånger. Byt sedan arbetsuppgifter i paret.

6. Återkoppling till lektionen. Reflektioner och analys.