Sortering

Vid ”Hitta matematiken - Kartläggning av matematiskt tänkande i förskoleklass” passar följande artiklar till aktiviteten sortering. Du kan du läsa mer om kartläggning av sortering i förskoleklass på skolverkets hemsida.
Logiska block
beta-0599
150,00 SEK