SorteringVid ”Hitta matematiken - Kartläggning av matematiskt tänkande i förskoleklass” passar följande artiklar till aktiviteten sortering. Du kan du läsa mer på Skolverkets hemsida.
Logiska block
beta-0599
155,00 SEK