Mönster

Vid ”Hitta matematiken - Kartläggning av matematiskt tänkande i förskoleklass” passar följande artiklar till aktiviteten mönster. Du kan du läsa mer om kartläggning av mönster i förskoleklass på skolverkets hemsida.