Kartläggning i matematiskt tänkande i förskoleklass

Här har vi samlat läromedel som du kan använda i arbetet med skolverkets material Hitta matematiken för att kartlägga förskoleelevernas matematiska tänkande. Syftet är att tidigt upptäcka elever som är i behov av extra hjälp och stöttning för att nå kunskapskraven i matematik.

Hitta matematiken är framtaget av skolverket och blir obligatoriskt att använda för alla lärare i förskoleklass från och med den 1 juli 2019. Läs mer om kartläggning i matematiskt tänkande i förskoleklass och Hitta matematiken på skolverkets hemsida.

förskolan
årskurs f-3
årskurs 4-6

Logiska block
beta-0599
150,00 SEK