Träna taluppfattning upp till hundra

Träna taluppfattning upp till hundra med rutnätet

Använd räknebrickor och magnetiska talbrickor på rutnätet för att utveckla elevernas taluppfattning upp till 100. Visa upp och förklara talföljder, talmönster, algoritmer och multiplikation för hela klassen.

Du kommer att spara tid eftersom att rutnätet redan är färdigt att använda och du behöver inte rita det för hand på whiteboardtavlan igen.