TiokompisarnaAtt bli riktigt säker på tiokompisarna är en av matematikens viktigaste basfärdigheter.

Många gånger går man för snabbt förbi träningen av tiokompisarna. Kanske saknas det också bra läromedel för detta. Med våra roliga hands-on-läromedel får eleverna nyttig träning. Samtidigt får de hjälp att skapa en bild av hur de olika tiokompis-paren ser ut. Aktiv inlärning när den är som bäst.

Tiobrickor
beta-6200
72,00 SEK
4 brickor och 40 counters.
Talblock
beta-5957
110,00 SEK
Koll på tal 0–10
beta-0440
290,00 SEK
Tränar och befäster grundläggande taluppfattning och uppdelning av talen 0–10.
Tiokompisar
beta-8670
38,00 SEK
Läromedel för att träna på tiokompisarna.
00452sFs_4
beta-0452
32,00 SEK
Lättläst bok i matematik. Talområdet 0 - 10.
Tio mitt i prick
beta-1764
125,00 SEK
Spel som övar tiokamraterna.
Tiokamrater
beta-0341
99,00 SEK
Spel som tränar tiokamrater.