Tiokompisarna


Att, per automatik, kunna de olika tiokompisarna är en av matematikens grundläggande färdigheter. Först ska man alltid, i likhet med all matematikinlärning, få en förståelse för det man ska öva. Därefter är målet att automatisera så mycket som möjligt.

Bäst förståelse får man genom så kallade hands-on-läromedel. Man experimenterar och prövar sig fram tills man får en aha-upplevelse. Därefter bör eleven få ytterligare en stund för experimenterande enligt devisen: ”Låt mig kunna en stund det jag nyss har lärt mig.” När denna fas är över gäller det att lära sig per automatik. Ju mer man kan per automatik, desto mer frigör man hjärnan för eget tänk.

För att ladda ner lektionsplaneringen Laborera med tiokompisarna, klicka här.

Här hittar du fler lektionsplaneringar.

Nedan hittar du läromedel som hjälper eleverna att lära sig tiokompisarna.

Tiokamrater
beta-0341
105,00 SEK
Spel som tränar tiokamrater.
Tio mitt i prick
beta-1764
135,00 SEK
Spel som övar tiokamraterna.
08670a
beta-8670
40,00 SEK
...
Tiobrickor
beta-6200
72,00 SEK
...
Talblock
beta-5957
110,00 SEK
Räkna med läsning 0-10
beta-0452
32,00 SEK
Lättläst bok i matematik. Talområdet 0–10.
Koll på tal 0–10
beta-0440
290,00 SEK
Tränar och befäster grundläggande taluppfattning och uppdelning av talen 0–10.
Talvåg
beta-1073
190,00 SEK
Talvåg Gul Stor
beta-5892
135,00 SEK
Perfekt för taluppfattningsövningar.
Talvåg Gul Liten
beta-5893
49,00 SEK
Perfekt för taluppfattningsövningar.
Cuisenairestavar Trä
beta-7501
130,00 SEK
74 Cuisenairestavar i 10 olika storlekar. Varje storlek har samma färg.
Talbildskort
beta-1448
140,00 SEK
Korten visar 1–10 på olika sätt, genom bilder på fingrar, tärningar, räknerutor och tal.