Tiokompisarna


Att, per automatik, kunna de olika tiokompisarna är en av matematikens grundläggande färdigheter. Först ska man alltid, i likhet med all matematikinlärning, få en förståelse för det man skall öva. Därefter är målet att automatisera så mycket som möjligt.

Bäst förståelse får man genom så kallade hands-on-läromedel. Man experimenterar och prövar sig fram tills man får en aha-upplevelse. Därefter bör eleven få ytterligare en stund för experimenterande enligt devisen: ”Låt mig kunna en stund det jag nyss har lärt mig.” När denna fas är över gäller det att lära sig per automatik. Ju mer man kan per automatik, desto mer frigör man hjärnan för eget tänk.

Nedan hittar du läromedel som hjälper eleverna att lära sig tiokompisarna.
Tiobrickor
beta-6200
72,00 SEK
...
Talblock
beta-5957
110,00 SEK
08670a
beta-8670
40,00 SEK
...
Tiokamrater
beta-0341
105,00 SEK
Spel som tränar tiokamrater.
Tio mitt i prick
beta-1764
135,00 SEK
Spel som övar tiokamraterna.
Räkna med läsning 0-10
beta-0452
32,00 SEK
Lättläst bok i matematik. Talområdet 0–10.
Koll på tal 0–10
beta-0440
290,00 SEK
Tränar och befäster grundläggande taluppfattning och uppdelning av talen 0–10.