Tiokompisarna


Att, per automatik, kunna de olika tiokompisarna är en av matematikens grundläggande färdigheter. Först ska man alltid, i likhet med all matematikinlärning, få en förståelse för det man skall öva. Därefter är målet att automatisera så mycket som möjligt.

Visst kan man lära sig matematik minnesvägen - d.v.s. jag vet inte varför jag gör detta, men jag minns att svaret blir rätt om jag gör så här. Detta är en fantastisk förutsättning för att misslyckas med matten. Man kan inte minnas allt. Man måste få förståelse.

Bäst förståelse får man genom s.k. Hands-on-läromedel. Man experimenterar och prövar sig fram tills man får en aha-upplevelse. Därefter bör eleven få ytterligare en stund för experimenterande enligt devisen: ”Låt mig kunna en stund det jag nyss har lärt mig.” När denna fas är över gäller det att lära sig per automatik.

Ju mer man kan per automatik, desto mer frigör man hjärnan för eget tänk. Behöver man, i en problemlösning, använda hjärnan för att t.ex. räkna ut hur mycket 7 x 8 är, tappar man snart fokus på själva problemet. När hjärnan väl räknat ut svaret till 7 x 8 får man ofta börja om från början i själva problemlösningen och när man ånyo kommer fram till 7 x 8 har man kanske glömt svaret på 7 x 8 igen och så får man börja om.

Nedan hittar du läromedel som hjälper eleverna att lära sig tiokompisarna.
Tiobrickor
beta-6200
72,00 SEK
...
Talblock
beta-5957
110,00 SEK
Koll på tal 0–10
beta-0440
290,00 SEK
Tränar och befäster grundläggande taluppfattning och uppdelning av talen 0–10.
Tiokompisar
beta-8670
38,00 SEK
...
Räkna med läsning 0-10
beta-0452
32,00 SEK
Lättläst bok i matematik. Talområdet 0 - 10.
Tio mitt i prick
beta-1764
130,00 SEK
Spel som övar tiokamraterna.
Tiokamrater
beta-0341
105,00 SEK
Spel som tränar tiokamrater.