Tiokompisarna


 

Att kunna tiokompisarna är en av matematikens grundläggande färdigheter. Visualisera talen för eleverna och låt dem laborera med tiokompisarna för att bli säkra på sambanden. Här nedan hittar du material som på ett lustfyllt sätt tränar elevernas taluppfattning.   

För att ladda ner lektionsplaneringen Laborera med tiokompisarna, klicka här.
Du hittar fler lektionsplaneringar här.

Tiokompisar
beta-8670
45,00 SEK
Tiokamrater
beta-0341
135,00 SEK
Tiobrickor
beta-6200
80,00 SEK
Talblock
beta-5957
130,00 SEK