Tiokompisarna


Att, per automatik, kunna de olika tiokompisarna är en av matematikens grundläggande färdigheter. Först ska man alltid, i likhet med all matematikinlärning, få en förståelse för det man ska öva. Därefter är målet att automatisera så mycket som möjligt.

Bäst förståelse får man genom så kallade hands-on-läromedel. Man experimenterar och prövar sig fram tills man får en aha-upplevelse. Därefter bör eleven få ytterligare en stund för experimenterande enligt devisen: ”Låt mig kunna en stund det jag nyss har lärt mig.” När denna fas är över gäller det att lära sig per automatik. Ju mer man kan per automatik, desto mer frigör man hjärnan för eget tänk.

För att ladda ner lektionsplaneringen Laborera med tiokompisarna, klicka här.

Här hittar du fler lektionsplaneringar.

Nedan hittar du läromedel som hjälper eleverna att lära sig tiokompisarna.

Tiokamrater
beta-0341
120,00 SEK
Tiokompisar
beta-8670
44,00 SEK
Tiobrickor
beta-6200
75,00 SEK
Talblock
beta-5957
120,00 SEK
Talbildskort
beta-1448
140,00 SEK