Timglas

Timglas översätter abstrakt tid till konkret tid. Låt eleverna se och få en känsla för tid. Känns fem minuter lika länge vid olika tillfällen, när du har tråkigt eller när du har roligt?