SekvenskortSekvenskort är populärt bland eleverna och lockar fram många spännande berättelser, både muntliga och skriftliga. Sekvenskort är ett bra läromedel för att träna och lära sig svenska. Med sekvenskorten kan eleverna bland annat träna på logik, skriva meningar och placera händelser i kronologisk ordning. Ett lärarhäfte med tips och idéer inspirerar till många övningar.

Det finns även magnetiska sekvenskort, i större format, för whiteboard.

Bilderna på korten är ritade av Jonas Olsson, som bland annat illustrerat bokserien om Familjen Skurk.