SekvenskortSekvenskort är populärt bland eleverna och lockar fram många spännande berättelser, både muntliga och skriftliga. Med sekvenskorten kan eleverna bland annat träna på logik, skriva meningar och placera händelser i kronologisk ordning. Det är ett bra läromedel för att träna och lära sig svenska.

Det finns även magnetiska sekvenskort, i större format, för whiteboard.

Bilderna på korten är ritade av Jonas Olsson, som bland annat illustrerat bokserien om Familjen Skurk.