Sekvenskort


Sekvenskort sätter fart på skrivandet

Sekvenskort är populärt bland eleverna och lockar fram många spännande berättelser. Med sekvenskorten kan eleverna bland annat träna på logik, skriva meningar och placera händelser i kronologisk ordning. Det är ett bra läromedel för att träna och lära sig svenska.

Korten är laminerade, tåliga och går att använda från förskoleklass till årskurs 6. Bilderna på korten är ritade av Jonas Olsson som bland annat illustrerat bokserien om Familjen Skurk.