Sekvenskort

Sekvenskort är populärt bland eleverna och lockar fram många spännande berättelser. Med sekvenskorten kan eleverna bland annat träna på logik, skriva meningar och placera händelser i kronologisk ordning. Det är ett bra läromedel för att träna och lära sig svenska.

Korten finns i olika storlekar och går att använda från förskoleklass till årskurs 6. Bilderna på korten är ritade av Jonas Olsson som bland annat illustrerat bokserien om Familjen Skurk.