Räkna med algoritmer

Öva på addition, subtraktion, multiplikation och division

Böckerna kan användas som läxor, för att knyta till en individuell utvecklingsplan eller som en del av en veckoplanering. Varje bok innehåller 32 sidor och passar för årskurs 3–6. Facit finns att ladda ner via vår hemsida, på respektive bok.