Skriv och berätta med Projektböcker Projektböckerna lockar eleverna att skriva och skapa egna berättelser. Det finns plats för att både skriva texter och att rita bilder. Projektböckerna finns med olika layouter och kan användas i många olika ämnen.