MultikuberMultikuber är ett laborativt läromedel som du kan använda i din undervisning i taluppfattning, addition, subtraktion, multiplikation, division, bråktal, procent m.m. Kuberna är 2 x 2 cm och fogbara på alla sidor. De är lätta att sätta ihop och lika lätta att ta isär. Låt eleverna plocka, bygga, sortera och lägga mönster och sekvenser med Multikuberna. De övar även logiskt tänkande, kreativitet och finmotorik, samt förmågan att se tredimensionellt, att följa instruktioner och att se lösningar. 

Klicka här för att ladda ner lektionsplaneringen Mönster med Multikuber

Här hittar du fler lektionsplaneringar