MultikuberMultikuber är ett laborativt läromedel som du kan använda i din undervisning i taluppfattning, addition, subtraktion, multiplikation, division, bråktal, procent ... Våra populära, stora och rejäla Multikuber är fogbara på alla sidor. De är lätta att sätta ihop, lika lätta att ta isär. Låt eleverna plocka, bygga, sortera, lägga mönster och sekvenser. Multikuber övar även logiskt tänkande, kreativitet, finmotorik, att se tredimensionellt, att följa instruktioner och att se lösningar. 

För att ladda ner lektionsplaneringen Mönster med Multikuber, klicka här.

Här hittar du fler lektionsplaneringar.