MultikuberMultikuber är ett laborativt läromedel som du kan använda i din undervisning i taluppfattning, addition, subtraktion med mera. Kuberna är 2 cm x 2 cm och fogbara på alla sidor. Låt eleverna plocka, bygga, sortera och lägga mönster med Multikuberna, för att samtidigt öva logiskt tänkande, kreativitet och finmotorik. 

Klicka här för att ladda ner lektionsplaneringen Mönster med Multikuber.
Fler lektionsplaneringar hittar du här.