Multibas

Multibas är ett laborativt läromedel som du kan använda för att stärka elevernas taluppfattning och förståelse för positionssystemet. Läromedlet är tredimensionellt vilket gör att eleverna själva kan se att till exempel tio ental är lika mycket som ett tiotal, att tio tiotal är lika mycket som ett hundratal och att tio hundratal är lika mycket som ett tusental.