MonsterhotelletHögt uppe på ett berg i Lappland ligger ett hotell. Men det är inget vanligt hotell, det är ett monsterhotell. Där bor och arbetar en varulvsfamilj och ett farmorspöke. På hotellet finns det alltid mycket att stå i, tak som ska lagas, fester att ordna och nya gäster att ta emot.

Monsterhotellet är en serie lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Böckernas läsbarhetsindex är 22–23.

Bokserien är skriven av Anna Hansson som är författare till flera spännande och fantasifulla barn- och ungdomsböcker. De humoristiska illustrationerna är gjorda av André Högbom.