LästågetSerien Läståget lär alla elever att läsa. Serien är mycket strukturerad och har många laborativa inslag. Tydliga och enkla symboler gör att eleverna kan arbeta självständigt.