Anna Hansson berättar om LäshusetAnna Hansson är utbildad lärare och en av Sveriges mest produktiva barnboksförfattare. Hon är författare till Läshuset, en serie bestående av femton extra lättlästa böcker, som riktar sig till de allra nyaste nybörjarläsarna. Böckerna handlar om syskonen Tor och Tea, och den enkla, humoristiska handlingen utspelar sig i deras hemmiljö. 

Här kan du läsa mer om böckerna i serien Läshuset. 


Anna, berätta om bakgrunden till Läshuset!
Jag fick höra att det saknades superlättlästa böcker för elever som behöver så lättlästa böcker att de som redan finns är för svåra. Jag frågade i en stor lärargrupp på Facebook exakt vad som saknades, och fick massor av svar. 

Alla var överens om att det rådde brist på väldigt lättlästa böcker, med bara ett eller max två enstaviga ord per uppslag. Men det skulle ändå vara berättelser med handling, och helst en rolig och spännande sådan. Det skulle inte heller vara sladdriga häften som bara finns i klassrummet, utan riktiga böcker med hårda pärmar som går att låna på biblioteket. Gärna en serie så att man får följa samma karaktärer, och helst i miljöer eleverna känner till och som kan fånga upp deras intressen. 

Det fanns en punkt där inte alla var överens, och det var om texten skulle vara skriven med enbart versaler eller inte. Jag måste säga att det var ganska jämnt, hälften sa versaler, hälften sa gemener. Jag bestämde mig då för att helt enkelt göra båda. 

Vad är styrkan med Läshuset-serien, enligt dig?
Att böckerna kan användas till hela klassen. Som det ser ut i dag får elever i en klass ofta läsa texter om samma händelse, men de som läser minst text får läsa en enkel version och de som läser mycket får den spännande versionen. Men jag vill att alla elever ska få ett eget äventyr att läsa om, vilken läsnivå de än befinner sig på. Därför består Läshuset av många böcker med olika lättlästnivåer, och de har bilder som ger stöd åt texten. Jag tror att de här böckerna kommer att göra nytta och jag ser verkligen fram emot att elever som knappt kan läsa alls äntligen ska få läsa en hel, riktig bok.

En annan fördel med Läshuset är att eleverna inte behöver jämföra sig med sina klasskompisar, eftersom alla läser böcker med liknande omslag, och alla utspelar sig i samma miljö och handlar om samma karaktärer. 

Du har ju skrivit lättlästa böcker förut. Var det svårt att försöka uppfylla alla önskemål kring dessa ”superlättlästa” böcker? 
Det var en stor utmaning att skriva de allra mest lättlästa böckerna, de med ett eller två ord per uppslag, enstaviga ord, inga dubbelteckningar. Många idéer fick jag stryka, eftersom det skulle krävas för svåra ord för att få till dem. Alla texter har dessutom provats av lärare i klasser, och efter deras respons fick jag också byta ut några ord som var för svåra i manusen. 

När det gäller handlingen i böckerna har jag fokuserat på humor. De ska vara roliga att läsa! Att få ihop en handling med så få ord var inte lätt, men det var roligt. Ämnen som lärarna önskade att böckerna skulle handla om var främst spöken, bilar och djur. Det skulle vara vardagliga miljöer och händelser som eleverna kunde känna igen sig i. De önskemålen har jag åtminstone fått med!