Läshuset
Läshuset är en serie roliga och extra lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Serien består av femton böcker, uppdelade i fyra läsnivåer med stigande svårighetsgrad. Texten är skriven med versaler eller gemener, och orden som används är korta, vardagliga och främst ljudenligt stavade. Samtliga böcker i serien utspelar sig i miljöer som är bekanta för barn. Böckerna har dessutom bilder som stöttar läsningen genom att illustrera det som händer. Böckernas läsbarhetsindex (lix) är 2–14. 

Klicka här för att läsa en intervju med författaren Anna Hansson, där hon berättar om syftet med serien Läshuset.

Klicka på respektive bok och provläs.