Läshuset
Läshuset är en serie roliga och extra lättlästa böcker för barn mellan 6 och 9 år. Serien består av femton böcker, uppdelade i fyra läsnivåer med stigande svårighetsgrad. Texten är skriven med versaler eller gemener, och orden som används är korta, vardagliga och främst ljudenligt stavade. Samtliga böcker i serien utspelar sig i miljöer som är bekanta för barn. Böckerna har dessutom bilder som stöttar läsningen genom att illustrera det som händer. Böckernas läsbarhetsindex (lix) är 2–14. 

"För den som är i början av sin lästräning lockar det säkert att får följa de glada barnen Tor och Tea i olika händelser." - Margareta Brengdahl, recension av Tor och Tea bakar en kaka, BTJ-häftet nr 24, 2021


Här kan du läsa en intervju med författaren Anna Hansson: Anna Hansson berättar om Läshuset 

Här kan du ladda ner diplom att ge till eleverna, som beröm för avklarad läsning:  Tor och Teas läsdiplom


Klicka på respektive bok för att provläsa.