Öva på klockan

Att kunna klockan är en grundläggande färdighet. Med våra förevisningsklockor, spel, pussel och kopieringsunderlag övar eleverna på såväl analog och digital tid som tidsuppfattning.

För att ladda ner lektionsplaneringen Lär dig klockan, klicka här.
Du hittar fler lektionsplaneringar här.

Klockmatta
beta-2981
485,00 SEK