Hörlur ToobalooHörluren passar för nybörjarläsare, elever som lär sig ett nytt språk, elever med speciella behov ... 
Motiverar eleverna till att läsa med inlevelse och rätt betoning. De auditiva eleverna lär sig bättre när de hör sig själva läsa. Ett mycket viktigt hjälpmedel för logopeder och talpedagoger.