Hörlur ToobalooToobaloo är en hörlur som låter användaren höra och fokusera på sin egen röst. Den är ett utmärkt hjälpmedel vid språkinlärning! Passar för nybörjarläsare såväl som elever som lär sig ett nytt språk och elever med speciella behov.