Centikuber

Centikuber gör längd, area och volym enkelt att förstå

 

Centikuber hjälper eleven att träna massa, längd, area, volym, bråk och procent. De ger eleven möjlighet att få känsla och förståelse för enheterna. Ta en centikub i handen och känn hur mycket 1 gram väger, hur lång 1 cm är, hur stor 1 cm2 är och hur stor 1 cm3 är.

Har man satt samman ett rätblock, med hjälp av centikuber, minns man lätt hur man räknar ut volymen på rätblocket. Det är ett mycket bättre sätt än att minnesmässigt lära sig: volymen = längden gånger bredden gånger höjden.

Centikuben väger 1 gram, är 1 cm lång, har en sidyta på 1 cm2 och en volym på 1 cm3.  

LÄNGD: Bygg en stav av centikuber, lika lång som t.ex. din hand eller arm. Hur många centimeter? Bygg en meter eller en decimeter av kuberna.

MASSA: Gör dina egna vikter. Se hur många gram (kuber) de innehåller. Centikuber ger åskådliga vikter. Man ser hur många gram 10-gramsvikten innehåller och vet hur många gram hektogramsvikten har.

AREA: Bygg en kvadratdecimeter. Arbeta med omkrets och area. Vem kan bygga en rektangel på 24 cm2 med den minsta/största omkretsen?

VOLYM: Bygg dina egna centilitrar, decilitrar och litrar.

Centikuberna passar perfekt till vår Meterskena med talen 0–100. Visa multiplikation, addition och subtraktion. Lägg talen och träna taluppfattning.

Meterskena
beta-7566
75,00 SEK