Intervju med Torgerd AdolphssonBoken och spelet om Agata Skata är utvecklat och skapat av författaren Torgerd Adolphsson, illustratören Kim Nilson och spelutvecklaren och förskolläraren Linda Linjer. Författaren Torgerd berättar mer om hur materialet kan användas av både elever och lärare för att belysa ämnen som tolerans och kamratskap.Vad handlar boken och spelet om och hur används de tillsammans?

– Boken handlar om situationer som kan uppstå mellan barn i vardagen – någon retas, tjuvlyssnar eller luras. Att det är djur som är huvudpersoner gör det enklare att prata om ett beteende utan att något barn ska känna sig utpekat. Med stöd av diskussionsfrågorna i boken kan pedagogen ta upp olika beteenden och barnen får själva fundera på hur man ska vara mot varandra.

– Spelet är ovanligt på så sätt att alla vinner tillsammans. Man slipper fokus på ”jag är bäst, jag ska vinna” och i stället handlar det om att hjälpas åt för att nå målet. När alla har samlats i Agata Skatas bo leder pedagogen en diskussion där barnen får Agata att inse att hon inte alltid är så snäll och även hjälpa henne med tips om hur hon ska vara mot de andra djuren.


Vilka områden i läroplanen tar materialet upp?

– Främst handlar det om de övergripande målen och riktlinjerna när det gäller värdegrundsfrågor – respekt, hänsyn, ansvar, hjälpsamhet, tolerans och vänlighet. Detta finns med i läroplanerna för både förskolan och grundskolan och i grundskolan finns det dessutom med under religionsämnet (etik).


Vad tycker du är den största fördelen med att använda just Agata Skata-materialet när man arbetar med värdegrundsfrågor?

– Materialet är enkelt att sätta sig in i som pedagog och man kan även välja själv hur mycket tid arbetet ska ta – allt från att enbart läsa och diskutera boken till att använda hela materialet till ett större temaarbete. Det finns också en flexibilitet i materialets innehåll. Pedagogen kan på ett enkelt sätt lägga till egna frågor och uppgifter till spelet och dessutom är det ju pedagogen som styr diskussionerna och avgör vem som får hjälpa vem i spelet.

– Utöver detta är det väldigt lärorikt för barnen att få arbeta praktiskt med de här frågorna, genom att diskutera och agera för att hjälpa varandra. Det här är fördelen med ett spel där alla hjälps åt för att vinna tillsammans.


Vad har du fått för respons från lärare och barn som testat spelet?

– Responsen har varit väldigt positiv från både pedagoger och barn. Boken är trevlig med de fina bilderna och man vill veta hur historien slutar och hur det ska gå för Agata. De barn som inte tycker om att tävla uppskattar att spelet går ut på att vinna tillsammans. Andra barn, som gärna vill vinna, kan behöva träna på att alla hjälps åt.


Får vi se något mer av Agata Skata framöver?

– Jag arbetar på en uppföljare till boken och förhoppningsvis kan den vara färdig senare under 2015. Det finns många trådar att spinna vidare på efter den första boken, så jag känner att jag gärna vill göra en bok till om Agata.