Agata SkataAgata Skata är ett undervisningsmaterial som behandlar viktiga värderingsfrågor som respekt, tolerans, hjälpsamhet och vänlighet. Det består av en bilderbok och ett spel – där alla spelare tillsammans blir vinnare.  

Boken och spelet handlar om situationer som kan uppstå mellan barn i vardagen – någon retas, tjuvlyssnar eller luras. Att det är djur som är huvudpersoner i berättelsen gör det enklare att prata om ett beteende. Med stöd av diskussionsfrågorna i boken kan barnen själva fundera och ge svar på hur man är en bra kompis.

Författaren Torgerd Adolphsson berättar mer om hur man kan arbeta med materialet i en intervju som du kan läsa här.