Problemlösning

Björnar Jämförbjörnar Tips och idéer
beta-3801
55,00 SEK
Lärarhandledning med tips och idéer på 20 varierande undervisningsövningar.


Björnar Sekvenskort
beta-0753
118,00 SEK
15 sekvenskort som tränar elevernas förmåga att se sekvenser.
Hitta Muu
beta-8922
225,00 SEK
Taktil träning där man letar upp 8 djur i ladugården.
Hundraplattan
beta-3006
95,00 SEK
10 st. hundraplattor för centikuber.
Kockodrillen
beta-5052
185,00 SEK
Mattespel som låter barnen öva på addition och subtraktion.
Matte Mus
beta-0380
295,00 SEK
Bokserien Matte Mus består av 10 böcker, där talen från 1 till 10 presenteras i var sin egen bok.
01071lm
beta-1071
330,00 SEK
Tränar på att koppla ihop antal och siffra.

Kan användas för både additions- och subtraktionsräkning....
Räknekakor
beta-7201
240,00 SEK
Känn igen talen 1-10 både visuellt och taktilt.
04343lm
beta-4343
26,00 SEK
Talblock
beta-5957
110,00 SEK
02010b
beta-2010
295,00 SEK
Ett spännande strategispel. Innehåller 56 Tantrixbrickor.
02009b
beta-2009
190,00 SEK
12 spännande och kluriga pussel i ökande svårighetsgrad.
Torreta
beta-2233
240,00 SEK
Tärningar Blå och Röd
beta-3546
105,00 SEK
Två stora tärningar 10 x 10 x 10 cm.