Logik

Med laborativa läromedel kan barn träna logiskt tänkande genom bland annat minnesträning, sorterings- och konstruktionsövningar. Att använda händerna för att bygga och konstruera tränar även finmotorik och öga-hand-koordination.
Architecto
beta-2187
395,00 SEK
Candy
beta-2239
285,00 SEK
Equilibrio
beta-2185
395,00 SEK
GeoLogik
beta-4010
185,00 SEK
Hitta rätt!
beta-2889
320,00 SEK
Hål i osten
beta-0795
235,00 SEK
Klossar extra
beta-2193
195,00 SEK
Länkar (500)
beta-1403
235,00 SEK
Meta-forms
beta-2180
275,00 SEK
Perspecto
beta-2186
395,00 SEK
02013lmo
beta-2013
45,00 SEK
Tangramino
beta-2182
395,00 SEK