Läromedel i SO-ämnen för årskurs F-3

Vi har ett brett utbud av läromedel inom samhällsorienterande ämnen, framförallt inom etik. Inom geografi har vi flera olika kartor, pussel och jordglober att välja mellan. I historia finns läromedel som bland annat går igenom forntiden, vikingatiden och istiden. Inom etik har vi flera olika böcker som tar upp hur man är en bra kompis.