NO - ämnen

naturorienterande ämnen

Läromedel i NO-ämnen för årskurs F-3

Våra läromedel inom naturorienterande ämnen för F-3 lär eleverna om solsystemet, hur våra kroppar fungerar och om växter och djur. Vi har även redskap som eleverna kan använda för att göra fältstudier och undersökningar av naturen.